Ticari yaşantımızda yapılan telefon görüşmelerinin kaydedilmesi artık hayati önem taşımaktadır.

Bu yapılan görüşmelerin kayıt edilmesi kadar yedeklerinin sağlıklı alınması, sürekli çalışır durumda olması ve gerektiği zaman geriye dönük ses kayıtlarının dinlenebilmesi bu işin olmaz ise olmazıdır.

Bunun için gerekli donanım ve yazılımın iş yerinin stratejisine göre seçilmeli ve uygulamalar ile desteklenmesi gerekmektedir.